Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
w Koszalinie
Godło Rzeczpospolitej Polskiej
"/.../Nic bardziej nie wzmacnia młodego człowieka
jak okazana mu pomoc, serce i zaufanie/.../."

ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE


W sytuacji zagrożeń epidemiologicznych zakład funkcjonuje w reżimie sanitarnym. Zachowane są szczególne środki ostrożności zapobiegające rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Na terenie zakładu przestrzegane są wszystkie obostrzenia określone w obowiązujących na dany okres aktach prawnych.

Kontakt


Zakład Poprawczy
Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej,
ul. 4 Marca 36,
75-708 Koszalin


Dyrektor ZP MOAS w Koszalinie:
Bogusław Herman


94 342 52 18

fax automatyczny: 94 342 40 94


sekretariat@koszalin.zp.gov.pl