Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94
STOWARZYSZENIE „OSTOJA” POMOCY DZIECIOM i MŁODZIEŻY im. Marii Grzegorzewskiej

Z inicjatywy naszego ośrodka powstało Stowarzyszenie z siedzibą w Koszalinie, które - zgodnie ze swoim statutem - działa na obszarze Koszalina i całej Polski, nie wyłączając współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi. Podstawowe cele stowarzyszenia to:
  • organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych, opiekuńczych i socjalizujących wobec dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i społecznie niedostosowanych
  • przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży poprzez umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej ich rodzin.
Swoje statutowe cele Stowarzyszenie realizuje między innymi przez:
  • poradnictwo, diagnozowanie, terapię, działalność resocjalizacyjną, doradztwo, działalność w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży
  • wspieranie działalności opiekuńczo - resocjalizacyjnej hosteli zakładów dla nieletnich
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

[Rozmiar: 40777 bajtów]

Przystąp do naszego Stowarzyszenia! Zapraszamy.

Kontakt:
STOWARZYSZENIE „OSTOJA” POMOCY DZIECIOM i MŁODZIEŻY
im. Marii Grzegorzewskiej
75-708 Koszalin
ul. 4-go Marca 36
tel. 94 342-52-18
fax 94 342-40-94
e-mail: ostoja@moas.koszalin.pl

Wszystkich sympatyków idei wychowawczo-opiekuńczej Stowarzyszenia „Ostoja”, chcących udzielić nam pomocy i wsparcia finansowego, za które z góry wyrażamy serdeczne podziękowania w imieniu naszych podopiecznych, informujemy o możliwości realizacji takiej pomocy poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia :

PKO BP SA i O/Koszalin
35 1020 2791 0000 7902 0075 9423