Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

HOSTELGRUPA HOSTELOWA JEST WYODRĘBNIONĄ GRUPĄ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA ADAPTACJI SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE