Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownictwo Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie:


Bogusław Herman
nauczyciel dyplomowany
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie
Witold Zając
nauczyciel dyplomowany
Dyrektor Szkół w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie
Andrzej Łepecki
nauczyciel dyplomowany
Kierownik Internatu w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie
Krzysztof Kotowicz
nauczyciel dyplomowany
Kierownik Warsztatów Szkolnych w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie
Marek Ottmann
Kierownik Gospodarczy w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie

W skład Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie wchodzą działy :
 • Szkoły:
  • Podstawowa Nr 20
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9
 • Warsztaty Szkolne
 • Internat
  • Hostel
 • Zespół Diagnostyczno-Korekcyjny
 • Administracja i Obsługa