Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej
ul. 4-go Marca 36
75-708 Koszalin
Email: moas@moas.koszalin.pl

Tel. 94 348 60 70 (Centrala)
Tel. 94 342 52 18 (Sekretariat)
Tel./fax 94 342 40 94


Jak dojechać:


Wyświetl większą mapę

STRONA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

WAŻNE INFORMACJE - dla rodziców (opiekunów) wychowanków nowo przyjętych do Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie

Państwa syn (podopieczny) został przyjęty do MOAS w Koszalinie i od tej chwili wspólnie musimy wypełniać wielorakie zadania formalne i przede wszystkim opiekuńczo-wychowawcze, edukacyjne oraz resocjalizujące wobec nowo przyjętego wychowanka. Wejście do budynku Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej
W ramach przygotowania procesu wychowania i resocjalizacji wychowanka w warunkach naszego ośrodka wykonujemy następujące działania:
 • przeprowadzane są wstępne badania lekarskie wychowanka,
 • specjaliści zespołu diagnostyczno-korekcyjnego (pedagog, psycholog, pedagog-terapeuta uzależnień) przeprowadzają rozmowy wstępne (kwestionariusze) i wykonują ewentualnie problemowe badania uzupełniające,
 • dyrektor zakładu oraz kierownicy działów pedagogicznych (szkoły, internatu, warsztatów szkolnych) przeprowadzają kierunkowe rozmowy wstępne, istotne dla określenia sytuacji formalnej, rodzinnej oraz szkolnej chłopca,
 • do Państwa (rodziców, opiekunów) wysyłamy:
  • zawiadomienie o doprowadzeniu nieletniego do MOAS w Koszalinie, z podaniem podstawowych uprawnień wychowanka, informacje o odwiedzinach i sposobie dojazdu do naszego ośrodka, a także o potrzebie dostarczenia świadectw szkolnych oraz karty szczepień nieletniego, (wzór w załączeniu) Otwórz
  • ankietę dotyczącą szczegółowych spraw pobytu chłopca w naszym zakładzie, którą prosimy starannie wypełnić i niezwłocznie przesłać do naszego ośrodka,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie ewentualnych zabiegów i leczenia szpitalnego, jeżeli zaistniałaby taka konieczność,
  • oświadczenie o odpowiedzialności za prywatne rzeczy wychowanka, które przywiózł on do użytkowania w ośrodku.
WARTO WIEDZIEĆ !

Formalne zaproszenie rodziców do MOAS w Koszalinie, w uzgodnionym terminie, ma bardzo istotne znaczenie dla opracowania wobec wychowanka Indywidualnego Planu Resocjalizacji i dlatego, w szczególnych przypadkach, dyrektor ośrodka może zapewnić odwiedzającemu nocleg z uwagi na złożoność połączeń komunikacyjnych.
   W sprawach, o których mowa wyżej, prosimy odpowiednio wcześniej konsultować się telefonicznie z dyrektorem zakładu, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu Państwu określonej formy pomocy w organizacji przyjazdu do MOAS w Koszalinie.

Telefon sekretariat MOAS: 94 342 52 18, centrala MOAS: 94 348 60 70.

Uwaga: w razie potrzeby formularz ANKIETY oraz oświadczenia rodziców można również pobrać z naszego serwera:

Ankieta        Otwórz w Adobe Readerze
Oświadczenia rodziców (opiekunów)        Otwórz w Adobe Readerze
Oświadczenia rodziców (opiekunów)dotyczące leczenia i roszczeń        Otwórz w Adobe Readerze